Ceník

Ceny za naše služby se stanovují individuálně podle počtu zpracovávaných dokladů a podle náročnosti zpracování. Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a příprava podkladů pro daňové přiznání jsou účtovány samostatně. Náklady na materiál (šanony, desky, kancelářský papír), kopírování, tisk sestav nebo přepravní služby (v přiměřeném rozsahu) samostatně neúčtujeme. Při stanovení ceny za zpracování mzdové agendy vycházíme z počtu pracovníků, pro které jsou mzdy zpracovávány.

Vedení podvojného účetnictví

Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování podkladů pro přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Součástí účetních služeb je i příprava podkladů pro daňové přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje pouze cenu za roční uzávěrku a přípravu podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob, které se účtují samostatně.

Velmi malá firma, neplátce DPH
od 3.500,- Kč / měsíc
Malá firma, plátce DPH (méně než 500 dokladů za rok)
3.500,- Kč – 10.000,- Kč / měsíc
Střední firma, plátce DPH (500 – 2000 dokladů za rok)
10.000,- Kč – 15.000,- Kč / měsíc
Větší firma, plátce DPH (více než 2000 dokladů za rok)
15.000,- Kč – 40.000,- Kč / měsíc
Velká firma, měsíční uzávěrky popř. výkazy pro mateřskou společnost
individuálně

Daňová evidence – Velmi malý rozsah, neplátce DPH
od 1.500,- Kč / měsíc
Daňová evidence – Malý rozsah, plátce DPH (méně než 200 dokladů za rok)
od 2.500,- Kč / měsíc
Daňová evidence – Střední rozsah, plátce DPH (200 – 1000 dokladů za rok)
4.500,- Kč / – 8.000,- Kč měsíc
Daňová evidence – Větší rozsah, plátce DPH (1000 – 2000 dokladů za rok)
8.000,- Kč – 12.500,- Kč / měsíc

Daňová evidence

Paušální sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování podkladů pro přiznání k DPH včetně evidence pro účely daně a souvisejících výkazů (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Daňová evidence také obsahuje i přípravu podkladů pro přiznání k silniční dani a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje cenu za rekapitulaci příjmů a výdajů a za přípravu podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které se účtují samostatně.

Příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Cena zahrnuje vedle zpracování samotných podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob i zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu“.

Příprava podkladů pro přiznání pro poplatníka s příjmy z podnikání:
od 6.000,- Kč
Příprava podkladů pro přiznání v ostatních případech (spolupracující osoba, příjmy pouze ze závislé činnosti nebo z pronájmu, výdaje paušálem atd.)
od 4.500,- Kč

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví obvykle odpovídá průměrné měsíční ceně za vedení účetnictví.
minimálně: 5.000,- Kč

Příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční účetní závěrky

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví obvykle odpovídá průměrné měsíční ceně za vedení účetnictví, minimálně: 5.000,- Kč

Cena rovněž zahrnuje uložení účetní závěrky do sbírky listin.

Cena se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu účetnictví, výši obratu, náročnosti zpracování a míře rizika; cena zpravidla zahrnuje i běžné účetní poradenství a kontrolu účetnictví v rozsahu do 20 hodin ročně.

Mzdy

Cena zahrnuje měsíční výpočet mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a přihlášek i odhlášek zaměstnanců, předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, provedení srážek z mezd zaměstnanců a tisk hromadného příkazu pro banku. V ceně je rovněž zohledněna příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence včetně účasti našich pracovníků na těchto kontrolách.

Práce po skončení kalendářního roku:

  • roční zúčtování mezd
  • potvrzení o zdanitelných příjmech
  • vyplnění evidenčních listů zaměstnanců
  • výkazy pro FÚ (Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování daně srážkou) se vyfakturují po dokončení těchto prací částkou 200,- Kč za každého evidovaného zaměstnance s účastí na důchodovém pojištění (tzn. 1x za rok).

Cena stanovena paušální částkou za jednoho zaměstnance
zpracování mezd pro 1 zaměstnance: 250,- Kč / měsíc
Cena stanovena základní paušální částkou a dále částkou podle počtu zaměstnanců (pro firmy s větším počtem zaměstnanců)
paušální částka 10.000,- Kč / měsíc

dále 200,- Kč / měsíc za každého zaměstnance

Cena za 1 hodinu účetního poradenství
1.800,- Kč

Účetní poradenství

Účetním poradenstvím rozumíme řešení skutečných „specialit“. Započítáváme pouze produktivní hodiny; neúčtujeme čas na přípravu, cesty po Praze, sekretářky, poštovné, náklady na telefon, kopírování atd.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat.