Služby

Účetnictví.

(Vzorový text) Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Zajišťujeme kompletní zpracování a vedení účetnictví včetně účtování mezd, leasingu, zásob, majetku a vedení daňové evidence pro fyzické i právnické osoby, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracovávaných účetních dokladů v souladu s platnými účetními standardy.

Daňová evidence.

(Vzorový text) Rozhodli jste se postavit na vlastní nohy a začínáte podnikat? Účetní administrativa vám může nohy podrazit hned na začátku. U fyzických osob a živnostníků je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).

Daňová optimalizace.

(Vzorový text) Jak na daních zaplatit co nejméně? Firmám, živnostníkům i nepodnikatelům nabízíme účinnou pomoc při optimalizaci daňového zatížení. Poradíme, jak snížit daňový základ, poskytneme konzultace ke všem druhům daní, včetně daní dědické či darovací. Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení.

Personalistika a mzdová agenda

(Vzorový text) Zajistíme vše. Od zpracování pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech po výpočet hrubé a čisté mzdy a přípravu a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené odvody. Samozřejmostí je poradenství a konzultace v oblasti personální a mzdové legislativy, stejně jako nápomoc s výběrem optimální formy zaměstnaneckého poměru.

Zastupování na úřadech

(Vzorový text) Chcete věnovat více času podnikání? Nebaví vás trávit hodiny čekáním na úřadech? Půjdeme tam za vás. Stačí plná moc a zastoupíme vás před orgány státní správy, nejčastěji pak před živnostenským a finančním úřadem, na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Veškerou komunikaci s úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů zařídíme za Vás. Případná probíhající kontrola se tak Vaší vlastní podnikatelské činnosti nijak nedotkne.

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020